surat2 ayt 10

surat2 ayt 10BEMARI SY MURAD KUFAR KI BEMARI HAI  JIS KI ISLAH KI FIKAR NAH KI JAE TOU MAZEED BARTI CHALI JATI HAI  AUR ISI TARAH K LOG ( MUNAFIQO ) K LIA DARD NAK AZAB HAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *